Att direkt anmäla fel på fordon samt att säkerställa att dessa anmälda fel snabbt åtgärdas, är en verksamhetskritisk fråga för alla transportföretag.

Öka effektiviteten och minska kostnaderna

Med hjälp av fordonsregister och tilläggstjänsten felrapport skapas en struktur för att snabbt få in uppgift om fel på företagets fordon samt att åtgärda dessa. Något som i sin tur ökar effektiviteten och minskar kostnaderna för ex. ersättningsfordon och/eller stillestånd.

Effektiv felrapporteringsprocess

En effektiv felrapporteringsprocess är inte bara en ekonomisk fråga. Utifrån såväl ett säkerhets- som ett arbetsgivarperspektiv är det av största vikt att skyndsamt och strukturerat hantera hela processen från felrapport till uppföljning. Genom att säkerställa detta gör man arbetet säkrare och mer attraktivt för sina förare, något som i sin tur gör det lättare att rekrytera nya medarbetare.

Föraren

En förare (eller serviceplanerare) felanmäler ett fordon (kan göras från såväl mobil, platta som dator) och automatiskt skapas ärende upp i transportportalen. Avisering om ärendet skickas även mailledes till utvald serviceplanerare på företaget. Serviceplaneraren kan nu tilldela felanmälan till annan person på företaget alt. hantera ärendet själv om hen så önskar. Om serviceplaneraren vill boka verkstad för att åtgärda felet gör hen detta via systemet, och förfrågan, s.k. arbetsorder, går ut från systemet och till utvald verkstad. Förutom information om det aktuella felet och ev. tillkommande kommentarer från serviceplaneraren följer all tänkbar information om fordonet med i den aktuella arbetsordern. Detta genom den automatiska kopplingen till fordonregister bas (fordonsinformation från transportstyrelsens databas).

Samla all information om din fordonsflotta i Fordonsregister.

Verkstaden

Verkstaden får via webbformulär arbetsorder med önskan att boka verkstadstid med tillhörande information om felet och fordonet. Verkstaden föreslår dag/tid för att åtgärda felet och förslaget skickas automatiskt åter till transportföretaget för bekräftelse. Om föreslagen dag/tid fungerar för transportföretaget bekräftas tidpunkten alt. avslås tidpunkten och verkstaden får föreslå nytt förslag på tillfälle för att åtgärda felet. När felet är åtgärdat bekräftas detta av verkstaden inkl. ev. kommentarer. Dessa skickas sedan automatiskt till serviceplanerare på företaget. När denna därefter väljer att avsluta ärendet (ändrar status till avslutat i systemet) skickas även mail avisering till den som ursprungligen felanmälde resp. ärende.

Många registreringsnummer att hålla koll på? Registrera dina fordon hos oss så slipper du hålla reda på datum för besiktning, skatteinbetalningar och annat.

Kräver inget användarkonto som verkstad

Tack vare möjligheten att arbeta med webbformulär som inte kräver inlogg i transportportalen kan vilken verkstad (extern eller intern) som helst ta emot felrapporterings- och fordonsinformation, boka/avboka arbetsorder för att åtgärda fel på fordon samt skicka information kring samt meddelande om att fordon är åtgärdade.

Samla all information om din fordonsflotta i Fordonsregister.

Följ ärendet

Som administratör för ditt företag kan du löpande följa samtliga ärenden som felrapporterats samt status för dessa. Som förare eller serviceplanerare kan du i din tur följa de ärenden som du anmält eller fördelats att ansvara för, samt fortlöpande status för dessa.

Många registreringsnummer att hålla koll på? Registrera dina fordon hos oss så slipper du hålla reda på datum för besiktning, skatteinbetalningar och annat.

Historik

Anmälda fel på varje fordon finns med i resp. fordons historik, bland annat för att säkerställa att inte fler felanmälningar görs för samma fel.

Samla all information om din fordonsflotta i Fordonsregister.

Fullständig kontroll

Med hjälp av fordonsregister felrapport säkerställer du som transportföretagare inte bara att ärenden felanmäls och åtgärdas. Du får fullständig kontroll över ditt företags såväl aktuella som historiska felanmälningar och det självklart för hela din fordonsflotta.

Många registreringsnummer att hålla koll på? Registrera dina fordon hos oss så slipper du hålla reda på datum för besiktning, skatteinbetalningar och annat.

Snabb och enkel import av fordon med fordonsregister bas

Felrapport är en tilläggstjänst som kräver fordonsregister bas. Tack vare denna koppling finns dina fordon redan importerade i systemet genom fordonsregister bas importfunktion där organisationsnummer angetts och fordon automatiskt importerats. Läs mer om fordonsregister bas här: Kör och vilotider | Fordonsregister bas (transportportalen.se)

Samla all information om din fordonsflotta i Fordonsregister.

Registrera dig sig och kom igång redan idag

Klicka in på länken nedan och följ instruktionerna, så kommer du snabbt och enkelt igång med tjänsten. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, kan du enkelt skicka in din förfrågan via vårt kontaktformulär.

Kom igång med Fordonsregister felrapport

För att få ett kort intro av felrapporter och se hur den ser ut innan du registrerar dig, kan du boka en demo. Skulle du ha frågor eller behöver mer information är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi svarar på e-post inom ett dygn, men oftast snabbare.

Boka demo

Vanliga frågor om fordonsregister felrapport

Behöver den verkstad jag vill anlita ha eget inlogg i transportportalen?

Nej, tack vare lösningen med webbformulär kan din verkstad hantera din arbetsorder, boka upp tid för ditt fordon samt åtgärda ditt fordon via webbformulär, vilket inte kräver någon egen användare i transportportalen. Verkstaden behöver bara en vanlig e-post adress. Verkstaden kan sedan hantera alla steg i processen från såväl mobiltelefon, platta eller dator.

Vilka kategorier av fel finns det att rapportera?

Det avgör du och ditt företag helt själva. Detta genom att det är ni som skapar upp de kategorier av felrapporter som ni vill använda. Ni kan ha hur många kategorier som helst och namnge dessa till vad ni själva föredrar (ex. “Motor”, “bromsar” et.c.).

Behöver vi även ha fordonsregister bas för att kunna använda felrapport?

Ja, felrapport är en tilläggstjänst till fordonsregister bas, och kan endast användas tillsammans med fordonsregister bas.

Hur kan felrapporter veta vilka fordon vårt företag har?

När konto för ert företag skapas i fordonsregister bas importeras alla era fordon in i systemet via att ni anger ert/era organisationsnummer. Genom att fordonsregister bas och felrapporter hänger ihop, behöver ingen särskild import av fordon göras när felrapporter läggs till. Det innebär att all fordonsinformation hänger med om resp. fordon när du felrapporterar.

Kan jag som förare följa en felrapport som jag skapat?

Ja, du kan följa de ärenden som du skapat fortlöpande och se status för dessa fortlöpande. När ärendet är åtgärdat och avslutat får du också en avisering om detta mail ledes. Som administratör för ditt företag kan du följa och se alla era fordons status, alla aktuella och historiska felrapporter och arbetsordrar.

Vad tycker våra kunder om oss?

Alla våra tjänster har egna användargrupper bestående av representanter för våra kunder. Här möter vi på Cloudplanning våra kunder för att diskutera hur tjänsterna kan utvecklas över tid och göra ännu större nytta.

Kontakta oss

Fyll i formulär för att bli kontaktad

Felrapport är en tilläggstjänst i fordonsregister som ger marknadens mest kompletta felrapporterings- och serviceplaneringslösning. Vänligen skicka oss mer information genom att skicka e-post till oss eller fylla i kontaktformuläret nedan.