Utbildningens tre steg

Utbildningsdel

Utbildningsdelen instruerar och informerar genom komprimerade sammanfattande filmer för inlärning, öka kunskaperna och därmed säkerheten, samt uppfylla gällande regelverk.

Kontrolldel

Efter varje filmdel får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån. Därefter får användaren besked om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej.

Adminstratörsdel för utbildningsledare

Via kontrollpanelen bjuder utbildningsledaren in användare till utbildningen, följer upp att utbildningen genomförts och att kunskapsmålen är uppfyllda.

Hållbara transporter med rätt kunskap

Fler transportföretag inser fördelarna med att certifiera sitt företag och sina medarbetare inom miljö- och/eller kvalitetsarbete. Det blir dessutom vanligare att kunder kräver olika typer av certifieringar från sina leverantörer, vid bland annat upphandlingar. En viktig beståndsdel i detta certifieringsarbete är att ge medarbetarna grundläggande miljökunskaper med inriktning på hållbar transport, samtidigt som det även är viktigt att dokumentera arbetet. Vår webbaserade miljöutbildning hjälper dig med detta genom att ge dina medarbetare utbildning och dokumentation av deras kunskaper. Vi har hjälpt många företag med denna viktiga och grundläggande beståndsdel i sitt kvalitets- och/eller miljöarbete. Låt oss få hjälpa även dig!

Utbildningens innehåll

Utbildningsdelen

Den första utbildningsdelen innehåller sammanlagt sex stycken filmer som bidrar till ökad kunskap, och därmed säkerheten i att uppfylla gällande regelverk.

 • Introduktion.
 • Klimatförändringar.
 • Vad kan vi göra för att minska vår miljöpåverkan?
 • Vad kan du och ditt företag göra för att bidra till en minskad klimatpåverkan?
 • Miljöpåverkan från transporter.
 • Klimatsmarta drivmedel.
Säkra transporter med rätt kunskap

Kontrolldelen

Efter den utbildningsdelen, följer kontrolldelen. Efter varje del får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån.

När alla frågor är besvarade meddelas användaren om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej. Minst 21 rätta svar krävs för att bli godkänd. Vid godkänt test kan användaren enkelt ladda hem ett utbildningsbevis via tjänsten.

Via e-post får användarens utbildningsledare information om att användaren är godkänd. Utbildningen och kunskapsfrågorna kan användas hur många gånger som helst under en månad tills godkänt resultat uppnås.

Miljöutbildning transport i tre delar

Adminstratörsdel för utbildningsledare

Via administratörsfunktionen lägger utbildningsledaren upp nya användare, bjuder in användare, skapar och skickar ut nya lösenord, samt följer upp att utbildningen genomförts och att kunskapsmålen är uppfyllda.

I samband med att användarna bjuds in till utbildningen, ges även tillgång till en kort instruktionsfilm och manual som ger vägledning i hur hela processen fungerar och ser ut, från början till slut.

Medlemmar i TRB får medlemspris på våra utbildningar.

Förmånligt pris för medlemmar i TRB

Är ditt företag medlem i TRB, får ni automatiskt ett särskilt medlemspris på våra utbildningar. Ordinarie pris för vår miljöutbildning för transport är 200 kronor per användare, varav medlemsföretag inom TRB enbart betalar 150 kronor per användare.

Kostnaden för miljöutbildningen är en engångskostnad och användarna har 30 dagar på sig att genomföra utbildningen fr o m överenskommet startdatum.

Fräscha upp kunskaperna vart tredje år

Vi rekommenderar att medarbetare på certifierade företag genomgår denna miljöutbildning, transport, vart tredje år för att kunskaperna ska vara uppdaterade.

Många av våra kunder delar upp personalen i tre grupper, så att en grupp genomför utbildningen varje år. Deltagarna har en månad på sig för genomförande efter överenskommet startdatum.

Miljöutbildningen är en av tjänsterna i Transportportalen som är Cloudplannings nya plattform för digitala tjänster för transportbranschen. Utöver miljöutbildningen tillhandahåller vi en rad andra digitala tjänster för transportnäringen.

Läs mer om våra tjänster

Detta innehåller utbildningen

 • Personlig inbjudan till utbildningen med personliga inloggningsuppgifter..
 • Komprimerade utbildningsfilmer i sex delar.
 • Frågor kopplade till varje utbildningsdel.
 • Automatisk rättning samt e-post till utbildningsledare vid godkänt prov.
 • Vid godkänt prov får användaren omgående utbildningsbevis att ladda ned.
 • Kontrollpanel där utbildningsledaren kan se genomförda sparade prov.
 • Länk till instuderingsmaterial och introduktionsfilm.
 • Möjlighet för utbildningsledare att lägga till, ta bort och ändra användaruppgifter.
 • Support.
Företagsanpassade miljöutbildningar för transportsektorn

Vanliga frågor om vår miljöutbildning transport

Varför ska de anställda på ett företag gå en utbildning i miljö inom transporter?

Att gå en grundläggande miljöutbildning lämpar sig perfekt som en del av transportföretagets miljö- och/eller kvalitetsarbete (ex. ISO 14000) och är en förutsättning vid upphandlingar. Genom utbildningen får man en bred miljökunskap som avhandlar det globala, nationella och lokala miljöområdet med inriktning mot transportsektorn. Målsättningen är att säkerställa ett säkert och proaktivt arbetssätt kring de grundläggande miljökunskaperna.

Vad kostar utbildningen hos er?

Miljöutbildningen hos oss kostar 200 kronor. För medlemmar i TRB kostar den 150 kronor per användare.

Varför är miljöutbildningen på distans?

Vi tror att det är en stor fördel för de flesta. Inga resor till utbildningsplatsen och man kan utföra den när det passar respektive användare bäst.

Hur går det till?

Utbildningen består av sex filmer med olika teman. Efter varje film besvarar användaren ett antal frågor, totalt 25 frågor, varav 21 rätta svar krävs för att användaren ska godkännas på utbildningen. Vid lägre resultat kan utbildningen göras om direkt eller vid senare tillfälle. Besked om man är godkänd eller ej meddelas direkt. Användaren har 30 dagar på sig att genomföra och bli godkänd på utbildningen.

Företagsanpassade miljöutbildningar för transportsektorn

Vi skräddarsyr ett hållbart utbildningsprogram speciellt anpassat för att uppfylla dina specifika krav och behov. Vänligen skicka oss mer information genom att skicka e-post till oss eller fylla i kontaktformuläret nedan.