Digitala utbildningar

Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare i gällande kör- och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt även ska dokumentera detta arbete.

Kör- och vilotider utbildning – för allas säkerhet (1)

Utbildningens tre steg

Utbildningsdel

Utbildningsdelen instruerar och informerar genom komprimerade sammanfattande filmer för inlärning för att öka kunskaperna och därmed säkerheten samt för att uppfylla gällande regelverk.

Kontrolldel

Efter varje filmdel får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån. Direkt efter alla frågor är besvarade får användaren besked om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej. Vid godkänt test skickas även mail till resp. användares utbildningsledare.

Kontrollpanel för utbildningsledare

Via kontrollpanelen bjuder utbildningsledaren in användare till utbildningen samt följer upp att utbildningen genomförts samt att kunskapsmålen är uppfyllda.

Det här innehåller utbildningen

  • Personlig inbjudan till utbildningen med egna inloggningsuppgifter
  • Komprimerade utbildningsfilmer i sju delar
  • Automatiska påminnelser
  • Frågor kopplade till varje utbildningsdel
  • Automatisk rättning samt mail till utbildningsledare vid godkänt prov
  • Kontrollpanel med alla användare och deras genomförda sparade prov
  • Länk till instuderingsmaterial och introduktionsfilm
  • Möjlighet för utbildningsledare att lägga till, ta bort samt ändra användaruppgifter
  • Support
Kör- och vilotider utbildning – för allas säkerhet

Våra utbildningar

Kör- och vilotider utbildning – för allas säkerhet (1)

Kör och vilotider - Persontransport

Du som företagare äger alltid ansvaret för att alla dina förare är utbildade och informerade om gällande kör- och vilotidsregler. Om inte, löper du stor risk för att betala dryga böter. Allt detta löser du enkelt och smidigt med vår digitala kör- och vilotidsutbildning som tom prövats och godkänts i domstol!

Kör och vilotider - Persontransport
Kör och vilotider

199 kr

användare och år
Miljöutbildning transport – En grundläggande utbildning med inriktning mot transport.

Miljöutbildning Transport

Vår grundläggande miljöutbildning med inriktning mot transport lämpar sig perfekt som del av transportföretagets miljö- och/eller kvalitetsarbete (ex. ISO 14000), vilket i sin tur är en förutsättning för fler och fler upphandlingar. Utbildningen ger en bred miljökunskap och avhandlar såväl det globala, det nationella som det lokala miljöområdet och med inriktning mot transportsektorn.

Miljöutbildning Transport
Miljöutbildning Transport

200 kr

utbildningstillfälle
Kör- och vilotider utbildning – för allas säkerhet (1)

Kör och vilotider - Godstransport

Du som företagare äger alltid ansvaret för att alla dina förare är utbildade och informerade om gällande kör- och vilotidsregler. Om inte, löper du stor risk för att betala dryga böter. Allt detta löser du enkelt och smidigt med vår digitala kör- och vilotidsutbildning som tom prövats och godkänts i domstol!

Kör och vilotider - Godstransport
Kör och vilotider

199 kr

användare och år

Jag vill veta mer om digitala utbildningar

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.