En utbildningstjänst med verifierad kunskapskontroll

Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare gällande kör- och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt dokumenterar detta arbete. Lösningen är vår kör- och vilotidstjänst.

En utbildningstjänst med verifierad kunskapskontroll

Undvik onödiga faror i trafiken

Lagen om kör- och vilotider är till för att alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. Med vår digitala kör- och vilotidsutbildning gör vi vägarna säkrare i Sverige. Kom igång snabbt, smidigt och enkelt.

Bra rykte i branschen

Bra rykte i branschen

Alla vill ha en bra arbetsgivare som bryr sig om sin personals välmående och säkerhet. Kör- och vilotidsutbildningen är ett viktigt led i det.

Undvik dryga böter

Undvik dryga böter

Du som företagare bär alltid det yttersta ansvaret för att alla dina förare är utbildade och informerade om gällande regelverk. Är de inte utbildade, löper du risk att få betala sanktionsavgifter och böter.

Utbildningens tre steg

Utbildningsdel

Utbildningsdelen instruerar och informerar genom komprimerade sammanfattande filmer för inlärning för att öka kunskaperna och därmed säkerheten samt för att uppfylla gällande regelverk.

Kontrolldel

Efter varje filmdel får användaren besvara ett antal frågor för att verifiera kunskapsnivån. Direkt efter alla frågor är besvarade får användaren besked om antalet rätt, samt om testet är godkänt eller ej. Vid godkänt test skickas även mail till resp. användares utbildningsledare.

Kontrollpanel för utbildningsledare

Via kontrollpanelen bjuder utbildningsledaren in användare till utbildningen samt följer upp att utbildningen genomförts samt att kunskapsmålen är uppfyllda.

Vår tjänst hjälper dig med följande

 • Snabbt och enkelt
  Du kommer snabbt igång med kör och vilotidsutbildningen och hanterar själv enkelt dina medarbetare.
  • Historik
   Kontrollpanel där du kan se alla anställda och deras genomförda sparade prov.
  • Digitalt
   Alla våra utbildningar är digitala, vilket gör det enklare att genomföra utbildningen.
  • Påminnelser
   Oaktiverade anställda får systematiskt påminnelser och notifikationer om att slutföra sin utbildning.
  • Engelsk översättning
   Deltagaren kan själv välja att göra provet på svenska eller engelska.
  • Dokumentation
   Med vår kör- och vilotidstjänst har du alltid en dokumentation av det pågående arbetet med kör- och vilotider.
  • Utbildningsbevis
   Automatisk rättning samt notifikation via mail till dig som utbildningsledare vid godkänt prov. Användaren kan vid godkänt prov även själv ladda ned utbildningsbevis från Transportportalen.

Vad tycker våra kunder om oss?

Alla våra tjänster har egna användargrupper bestående av representanter för våra kunder. Här möter vi på Cloudplanning våra kunder för att diskutera hur tjänsterna kan utvecklas över tid och göra ännu större nytta.

Kontakta oss

Därför ska man gå en kör- och vilotidsutbildning

För att våra vägar ska vara trafiksäkra, kunna ge förare goda arbetsförhållanden och transportföretag en möjlighet att konkurrera på lika villkor, finns det en förordning för hur chaufförer får arbeta.

Utbildningen går igenom gällande regelverk kring kör- och vilotider och säkerställer att företagets medarbetare har genomfört, godkänts och dokumenterat sin kör- och vilotidsutbildning.

En utbildningstjänst med verifierad kunskapskontroll

Utbildningens olika delar

Vår utbildning i kör- och vilotider har följande avsnitt:

 • Introduktion.
 • Körtider och raster
 • Dygns- och veckovila
 • Färdskrivaren
 • Förarkortet
 • Vägarbetstidslagen
 • Mobilitetspaketet
Varje utbildningsavsnitt innehåller en film på mellan 1-4 minuter följt av ett antal kunskapsfrågor.

Registrera dig sig och kom igång redan idag

Klicka in på länken nedan och följ instruktionerna, så kommer du snabbt och enkelt igång med tjänsten. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, kan du enkelt skicka in din förfrågan via vårt kontaktformulär.

Kom igång med kör- och vilotidsutbildning

För att få ett kort intro av vår utbildning och se hur den ser ut innan du registrerar dig, kan du boka en demo. Skulle du ha frågor eller behöver mer information är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi svarar på e-post inom ett dygn, men oftast snabbare.

Boka demo

Vanliga frågor om Kör och Vilotider

Vilka fordon och regler omfattar kör- och vilotider, samt färdskrivare?

För alla fordon och fordonskombinationer som har en högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton, samt bussar oavsett totalvikt, gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, såvida man inte omfattas av något undantag. För dessa typer av transporter används digital färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs.

Vilket eller vilka fordon över 3,5 ton totalvikt behöver inte ha installerad färdskrivare?

Det finns två undantagsbestämmelser som tillämpas, gemensamma undantag inom EU och nationella undantag för Sverige.
Läs mer: Undantag från kör- och vilotider – Transportstyrelsen

Hur lång är en normal veckovila?

Enligt Transportstyrelsen ska en normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar. Under två på varandra följande veckor ska du ta minst två normala eller en normal och en reducerad veckovila. En reducerad veckovila ska kompenseras genom att mellanskillnaden tas tillsammans med en annan vila på minst 9 timmar. Kompensationen ska vara genomförd före utgången av den tredje veckan efter veckan då den reducerade veckovilan togs.

Hur är det tillåtet att dela dygnsvilan?

En normal dygnsvila ska vara minst 11 sammanhängande timmar, den ska finnas inom ett dygn från det att arbetsdagen börjar. Du får också dela upp den i två perioder under förutsättning att den första perioden är minst 3 timmar och den kan placeras fritt under arbetsdagen. Den andra perioden ska vara minst 9 timmar och ska tas ut direkt efter avslutad arbetsdag. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att reducera dygnsvilan från 11 till 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor.

Hur många timmar får man köra på ett dygn utan rast?

Efter en total körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska föraren ta en rast på minst 45 minuter. Alternativt kan föraren ta en delad rast på 15 respektive 30 minuter. När föraren börjar köra igen efter en godkänd rast/vila, startar automatiskt en ny körperiod..

Vilka böter kan man få om man inte sköter sina kör- och vilotider?

Regeringen beslutade 2017 om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebar att sanktionsavgiften har höjts för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller i särskilda fall när föraren avsevärt avviker från reglerna. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjdes också från 200 000 kr till 800 000 kr. Sanktionsavgiften ökade då också med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Våra förare får utbildning gällande kör- och vilotider i den obligatoriska YKB-utbildningen. Räcker inte det?

YKB-utbildning genomförs vart femte år, medan Transportstyrelsen starkt rekommenderar att transportföretagen utbildar sina förare minst varje år (var 12:e månad). Om ett transportföretag inte kan visa att så skett, kan höga sanktionsavgifter och böter vänta.

Fyll i formulär för att bli kontaktad

Vi skräddarsyr ett hållbart utbildningsprogram speciellt anpassat för att uppfylla dina specifika krav och behov. Vänligen skicka oss mer information genom att skicka e-post till oss eller fylla i kontaktformuläret nedan.